111 Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

111 Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat

(Epilepsia; C71, G40, G41)

Diagnoosin ja lääkehoidon tarvearvion edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon yksikössä suoritettuihin tai alan erikoislääkärin suorittamiin tutkimuksiin.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Lasten kuumekouristustilojen lääkehoito ei oikeuta erityiskorvaukseen.

 

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
LääkeaineKorvausnumero
Retigabiini ja vigabatriini (rajoitettu erityiskorvaus)181
Brivarasetaami, eslikarbatsepiini, gabapentiini, lakosamidi, levetirasetaami, perampaneeli, pregabaliini, tiagabiini ja tsonisamidi (rajoitettu erityiskorvaus)182
Lamotrigiini ja topiramaatti (rajoitettu erityiskorvaus)183
Rufinamidi (rajoitettu erityiskorvaus)199
Senobamaatti (rajoitettu erityiskorvaus)1541
Kannabidioli (rajoitettu erityiskorvaus)1530
Fenfluramiini (rajoitettu peruskorvaus)3085

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.4.2021

Mitä mieltä olet sivusta?