107 Pernisiöösi anemia ja muut B12-vitamiinin imeytymishäiriöt

(Anaemia perniciosa et anaemia alia e deficientia vitamini B12; C16, D51, E53.8)

Lausunnon ja lääkehoidon tarvearvion edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon yksikössä suoritettuihin tai alan erikoislääkärin suorittamiin tutkimuksiin. Selkeässä B12-vitamiinin puutoksessa voidaan hyväksyä myös muun potilasta hoitavan lääkärin tutkimukseen perustuva lausunto.

Lausunnossa tulee olla kuvattuina mahdolliset taudinmääritystä vahvistavat löydökset, joita voivat olla makrosyyttinen anemia, alhainen seerumin B12-vitamiinipitoisuus sekä vaste B12-vitamiinin antamiselle sekä vaikea atrofinen gastriitti. Luuydinnäytteen tutkiminen voi osaltaan täydentää tutkimuslöydöksiä.

Varsinaisen pernisioosin anemian ohella erityiskorvaukseen oikeuttavia sairauksia ovat eräät ohutsuolen sairaudet ja periytyvä B12-vitamiinin imeytymishäiriö. Mahalaukun täydellisen poiston jälkitila oikeuttaa aina erityiskorvaukseen.

Lääkeaine Sairausnumero
Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
Erytropoietiini ja darbepoetiini (rajoitettu peruskorvaus) 306
Syanokobalamiini (rajoitettu peruskorvaus) 376

Lue lisää