121 Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta

(Hypogonadismus; E28.3, E29.1, E89.4, E89.8, E89.5, Q96, Q98)

Lausunnon ja lääkehoidon tarvearvion edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon yksikössä suoritettuihin tai sisätautien, endokrinologian, naistentautien ja synnytysten, urologian tai lastentautien erikoislääkärin suorittamiin tutkimuksiin.

Sairauden 121 perusteella erityiskorvausoikeus myönnetään pitkäaikaista korvaushoitoa vaativan sukurauhasperäisen sukurauhasten vaikean vajaatoiminnan hoitoon.

Naisilla erityiskorvattavaan lääkehoitoon oikeuttaa ns. ennenaikainen menopaussi, jolla tässä tarkoitetaan vähintään 8 kuukautta kestävää amenorreaa, toistuvasti suurentunutta FSH pitoisuutta ja estrogeenin puutteen merkkejä 40 vuotta nuoremmilla naisilla. Lisäksi munasarjojen poisto ennen 45 vuoden ikää oikeuttaa erityiskorvaukseen. Erityiskorvausoikeus voidaan myöntää myös allogeenisen kantasolusiirron perusteella, kun siirtoa on edeltänyt esihoito, joka johtaa säännönmukaisesti sukurauhasten vaikeaan vajaatoimintaan, miehillä kuitenkin enintään yhdeksi vuodeksi. Sukurauhasperäisen sukurauhasten vaikean vajaatoiminnan lääkehoidon erityiskorvausoikeus voidaan myöntää naisilla 50 vuoden ja miehillä 60 vuoden ikään saakka. Oikeutta erityiskorvaukseen ei myönnetä käytettäessä hormonivalmistetta osteoporoosin ehkäisyyn ja hoitoon.

Sukupuolen muuttuessa lääketieteellisestä syystä sukurauhasperäisen sukurauhasten vaikean vajaatoiminnan katsotaan alkavan päivänä, jona muuttuneen sukupuolen vahvistamisen kaikki lääketieteelliset edellytykset ovat yksiselitteisesti täyttyneet ja niiden täyttyminen osoitettu molempien asianmukaisten yliopistollisten sairaaloiden moniammatillisten työryhmien psykiatrian erikoislääkäreiden antamilla selvityksillä. Tällöin erityiskorvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Lue lisää