201 Krooninen sydämen vajaatoiminta

(Insufficientia cordis, incompensatio cordis chronica; I11.0, I13, I50, I97.1, P29.0)

Taudin yleisyyden vuoksi hyväksytään selvissä tapauksissa myös yleislääkärin antama lausunto, mikäli erikoislääkärin antamaa tai erikoissairaanhoidon tutkimukseen perustuvaa lausuntoa on vaikea saada. Epäselvissä tapauksissa edellytetään alan erikoislääkärin tekevän taudinmäärityksen ja arvioivan lääkehoidon tarpeen.

Sydämen vajaatoiminnan etiologian, kliinisen kuvan ja tilanteen ennen hoidon aloittamista tulee käydä lausunnosta ilmi. Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Lääkeaine Korvausnumero
Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
Sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmiste (rajoitettu erityiskorvaus) 289
Dapagliflotsiini ja empagliflotsiini (rajoitettu erityiskorvaus) 250
Verisiguaatti (rajoitettu peruskorvaus) 3058

Lue lisää