112 Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt

(Schizophrenia, psychosis affectiva, psychosis manodepressiva, paraphrenia involutionis, status paranoicus, paranoia, dementia senilis, dementia praesenilis, psychoses aliae; F01, F03, F06.0-F06.3, F20-F25, F28, F29, F30.1, F30.2, F31, F32.3, F33.3, F84, G10, G20, G30.0, G30.1, G30.8, G30.9, G31.0, G35, G40.9)

Lausunnon edellytetään perustuvan psykiatrian, nuorisopsykiatrian, lastenpsykiatrian tai oikeuspsykiatrian erikoislääkärin tutkimukseen tai erikoissairaanhoidon yksikössä tai mielenterveystoimistossa suoritettuun tutkimukseen.

Vaikealla psykoosilla ja muulla vaikealla mielenterveyden häiriöllä tarkoitetaan tilaa, johon liittyy selvä todellisuudentajun häiriintyminen. Näitä ovat:

 • Skitsofrenia ja harhaluuloisuushäiriö
 • Mania
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö, jossa on esiintynyt jokin seuraavista:
  • vähintään yksi mania ja vähintään yksi masennus,
  • vähintään yksi sekamuotoinen jakso ja vähintään yksi masennustila,
  • toistuvia manioita,
  • toistuvia sekamuotoisia jaksoja tai
  • vähintään yksi psykoottinen masennusjakso ja vähintään yksi hypomania.
 • Depressio, jossa on psykoottisia piirteitä. Psykoottisuuden piirteet tulee selvittää lausunnossa.
 • Muut näihin verrattavat vaikeat ja pitkäaikaiset mielenterveyden häiriöt

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Reaktiivisten psykoosien lääkehoito ei ole erityiskorvattavaa.

B-lausunto lääkkeen tai kliinisen ravintovalmisteen korvausoikeutta varten
Lääkeaine Korvausnumero
 Esketamiini (rajoitettu peruskorvaus) 3062

Lue lisää