120 Gammaglobuliinin puutostila | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

120 Gammaglobuliinin puutostila

(D80–D84)

Erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon infektiotautien tai lastentautien yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella vaikeiden ja pitkäaikaisten immuunivajavuuksien hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään ilman määräaikaa, kun kyseessä on jokin seuraavista:

 • primaari agammaglobulinemia, kuten X-kromosomissa sekä autosomissa periytyvät kaikkien vasta-aineluokkien ja veressä kiertävien B-solujen vaikeat puutokset
 • primaari hypogammaglobulinemia, kuten tavallinen vaihteleva immuunivajavuus (CVI), kun potilaalla on alentuneet immunoglobuliini G:n sekä immunoglobuliini A:n ja/tai immunoglobuliini M:n kokonaispitoisuudet ja heikentynyt kyky muodostaa spesifisiä vasta-aineita polysakkarideille
 • alentunut immunoglobuliini G:n kokonaispitoisuus ja heikentynyt kyky muodostaa spesifisiä vasta-aineita polysakkarideille
 • yli 16-vuotiaan vaikea spesifinen vasta-ainepuutos, jossa
  • immunoglobuliini G:n kokonaispitoisuus on normaali ja
  • potilaalla on primaari kyvyttömyys muodostaa spesifisiä vasta-aineita polysakkarideille ja
  • potilaalla on toistuvia kapselillisten bakteerien aiheuttamia infektioita tai niihin liittyviä kohde-elinvaurioita ja
  • hoidon tarpeen arviointi on tehty yliopistosairaalassa
 • primaari kombinoitu immuunivajavuus, kun taudinmääritys ja hoidon tarpeen arviointi on tehty yliopistosairaalassa.

Erityiskorvausoikeus myönnetään hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi, kun kyseessä on jokin seuraavista:

 • 2 – 16 -vuotiaiden kyvyttömyys muodostaa spesifisiä vasta-aineita polysakkarideille ja potilaalla on toistuvia pneumokokki-infektioita ja niihin liittyviä kohde-elinvaurioita
 • muiden, yliopistosairaalatutkimuksin osoitettujen immuunivajeiden hoitoon, kun immunoglobuliinikorvaushoidon tarve on osoitettu vaikeiden infektioiden tai muiden kohde-elinvaurioiden vähenemisellä vähintään 9 kuukautta kestäneen hoitokokeilun yhteydessä.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaisten diagnostisten tutkimusten tulokset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Lue lisää

Sivu päivitetty 14.6.2023