113 Älyllisesti kehitysvammaisilla esiintyvät käyttäytymisen häiriöt

(Retardatio mentalis; F70–F73, F78, F79)

Diagnoosin ja lääkehoidon tarvearvion edellytetään perustuvan erikoislääkärin tutkimukseen tai alan erikoisyksikössä suoritettuihin tutkimuksiin.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

 

Lue lisää