205 Krooninen verenpainetauti | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

205 Krooninen verenpainetauti

(Hypertonia chronica; I10–I13, I15, I27.0, I27.2)

Verenpainetaudin lääkehoidon erityiskorvausoikeus edellyttää sairausvakuutuslain tarkoittamaa vaikeaa kroonista verenpainetautia. Verenpainetaudin lääkehoidon erityiskorvausoikeuden kriteerit eivät ole samat kuin lääkehoidon aloittamisen lääketieteelliset kriteerit. Kroonisen verenpainetaudin erityiskorvausoikeus voidaan myöntää seuraavien kriteerien täyttyessä.

B-lausunnon ja lääkehoidon tarvearvion edellytetään perustuvan erikoislääkärin tai muun potilasta pitkäaikaisesti hoitaneen lääkärin tutkimukseen.

Lausunnossa tai sen liitteissä tulee esittää verenpainetaudin vaikeusasteen arvioimiseksi

 • verenpaineen kehitys mittaustuloksineen ja päivämäärineen (terveydenhuollon mittaukset ja kotimittaukset)
 • hoitosuositusten mukaisten status- (kliinisen tutkimuksen löydökset), laboratorio- ja kuvantamistutkimusten tulokset
 • kohde-elinvauriot ja liitännäissairaudet, kuten sydämen ja munuaisten vajaatoiminnan oireet ja löydökset sekä sydämen vasemman puolen kuormituksen merkit
 • miten mahdollinen kohonneen verenpaineen syynä oleva, hoidettavissa oleva perussairaus on suljettu pois.

Komplisoitumaton verenpainetauti: raja-arvo ≥ 180 tai ≥ 105 mmHg

Verenpainetaudin lääkehoidon erityiskorvausoikeus voidaan myöntää yhteensä 6 kuukautta kestäneen elintapa- ja lääkehoidon jälkeen potilaille, joilla ei ole merkkejä sydän- tai verisuonikomplikaatioista ja joilla diastolinen verenpaine on toistetuissa mittauksissa vähintään 105 mmHg tai systolinen verenpaine on toistetuissa mittauksissa vähintään 180 mmHg ennen lääkehoidon aloittamista.

Komplisoitumaton verenpainetauti ja lisätekijät: raja-arvo ≥ 180 tai ≥ 95 mmHg

Verenpainetaudin lääkehoidon erityiskorvausoikeus voidaan myöntää yhteensä 6 kuukautta kestäneen elintapa- ja lääkehoidon jälkeen potilaille, joilla diastolinen verenpaine on toistetuissa mittauksissa vähintään 95 mmHg tai systolinen verenpaine on toistetuissa mittauksissa vähintään 180 mmHg ennen lääkehoidon aloittamista ja potilaalla on jokin seuraavista lisätekijöistä:

 • kyseessä on alle 50 vuotias mies tai alle 40 vuotias nainen
 • usealla lähisukulaisella on alle 55 vuotiaana todettuja vakavia sydän- ja verisuonisairauksia tai niiden nuorella iällä aiheuttamia kuolemantapauksia
 • potilaalla on dyslipidemia, joka edellyttää hoitosuositusten mukaan lääkehoitoa.

Komplisoitunut verenpainetauti: raja-arvo ≥ 160 tai ≥ 95 mmHg

Verenpainetaudin lääkehoidon erityiskorvausoikeus voidaan myöntää potilaille, joilla diastolinen verenpaine on vähintään 95 mmHg tai systolinen verenpaine on vähintään 160 mmHg ennen lääkehoidon aloittamista ja potilaalla on

 • vasemman kammion hypertrofia (esimerkiksi ekg- tai sydämen ultraäänitutkimuslöydöksen perusteella)
 • oireita tai merkkejä kohde-elinvaurioista (esimerkiksi sydämen vajaatoiminta, sepelvaltimotauti, aivoverisuonitauti, munuaisvaurion merkkejä tai verenvuotoja silmän verkkokalvolla)
 • diabetes (fP-gluk toistetusti ≥ 7,0 mmol/l tai fB-gluk toistetusti ≥ 6,1 mmol/l)

Erityistapaukset: Munuaissairaus, valtimoaneurysmat ja krooninen verenvuototauti

Erityistapauksissa verenpainelääkkeiden erityiskorvausoikeus voidaan myöntää, mikäli hoitavan erikoislääkärin laatimalla tai erikoissairaanhoidon yksikössä laaditulla selvityksellä osoitetaan tutkimusnäyttöön perustuvan hyvän hoitokäytännön edellyttävän kyseisessä tapauksessa verenpainelääkitystä. Näitä erityistapauksia voivat esimerkiksi olla potilaat, joilla on

 • diabeettinen tai muu munuaissairaus
 • valtimoaneurysma tai -dissekaatio
 • krooninen verenvuototauti

Lapsen verenpainetauti

Lapsilla lausunnon ja verenpainetaudin lääkehoidon tarpeen arvion edellytetään perustuvan lastentautien erikoissairaanhoidon yksikössä tehtyihin tutkimuksiin. Erityiskorvattavaan lääkehoitoon oikeuttavan verenpainetaudin raja-arvoina pidetään hoitosuositusten ikäkohtaisia lääkehoitorajoja.

Korkea keuhkovaltimopaine

Erikoissairaanhoidon asianmukaisissa tutkimuksissa osoitettu hoitoa vaativa korkea keuhkovaltimopaine kuuluu erityiskorvauksen piiriin.

 

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
Lääkeaine   Korvausnumero
Treprostiniili (rajoitettu peruskorvaus)334
Seleksipagi (rajoitettu peruskorvaus)383

Lue lisää

Sivu päivitetty 14.6.2023

Mitä mieltä olet sivusta?