205 Krooninen verenpainetauti | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

205 Krooninen verenpainetauti

(I10–I13, I15, I27.0, I27.2)

Verenpainetaudin lääkehoidon erityiskorvausoikeus edellyttää sairausvakuutuslain tarkoittamaa vaikeaa kroonista verenpainetautia. Verenpainetaudin lääkehoidon erityiskorvausoikeuden kriteerit eivät ole samat kuin lääkehoidon aloittamisen lääketieteelliset kriteerit.​​​​​

Erityiskorvausoikeus myönnetään hoitavan lääkärin B-lausunnon perusteella. Korkean keuhkovaltimopaineen ja lapsen verenpainetaudin kohdalla B-lausunnon tulee kuitenkin perustua erikoissairaanhoidon tutkimuksiin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään verenpainearvoista riippumatta, jos kyseessä on joku seuraavista:

 • äkillinen valtimotapahtuma (esimerkiksi sydän- tai aivoinfarkti)
 • välitöntä verenpaineen lääkehoitoa vaativa akuutti munuaissairaus (esimerkiksi äkillinen munuaisten vajaatoiminta tai munuaiskerästulehdus)
 • hypertensiivinen kriisi (eli systolinen verenpaine ≥ 200 mmHg tai diastolinen ≥ 130 mmHg)
 • valtimoaneurysma tai -dissekaatio
 • korkea keuhkovaltimopaine
 • lapsen verenpainetauti

Muissa tapauksissa lausunnossa on esitettävä verenpainetaso, joka on keskiarvo

 • kotona viikon aikana vähintään 4 päivänä aamulla ja illalla tehdyistä kaksoismittauksista (vähintään 16 mittauksesta) tai
 • terveydenhuollossa neljänä eri päivänä tehdyistä kaksoismittauksista.

Lausunnossa on sairautta koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Komplisoitunut verenpainetauti

Erityiskorvausoikeus myönnetään, kun lausunnossa esitetty verenpainetaso on

 • kotimittauksissa: systolinen ≥ 135 mmHg tai diastolinen ≥ 85 mmHg tai
 • terveydenhuollon mittauksissa: systolinen ≥ 140 mmHg tai diastolinen ≥ 90 mmHg tai
 • pitkäaikaisrekisteröinnissä (24 tunnin keskiarvo): systolinen ≥ 130 mmHg tai diastolinen ≥ 80 mmHg.

Lisäksi potilaalla tulee olla todettu joku seuraavista:

 • sydämen vajaatoiminta tai vasemman kammion hypertrofia (LVH)
 • ateroskleroottinen valtimosairaus (sepelvaltimotauti, aivovaltimosairaus, suurten valtimoiden kuten aortan ateroskleroosi tai ääreisvaltimosairaus)
 • kroonisen munuaisvaurion merkkejä (eGFR < 60 ml/min tai albuminuria) tai munuaissairaus
 • hypertensiivinen retinopatia
 • diabetes
 • krooninen verenvuototauti

Komplisoitumaton verenpainetauti

Komplisoitumattomassa verenpainetaudissa erityiskorvausoikeus myönnetään, kun

 • verenpainetaso on ollut lääkehoitoa aloitettaessa: systolinen ≥ 180 mmHg tai diastolinen ≥ 110 mmHg ja
 • lääkehoito on kestänyt vähintään 6 kuukautta.
Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
Lääkeaine   Korvausnumero
Treprostiniili (rajoitettu peruskorvaus)334
Seleksipagi (rajoitettu peruskorvaus)383

Lue lisää

Sivu päivitetty 17.5.2024