203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet

(E84.0, J41–J45, P27.1)

Aikuisten ja 7 vuotta täyttäneiden lasten kroonisen keuhkoastman hoidossa erityiskorvausoikeus myönnetään hoitavan lääkärin B-lausunnon perusteella. Alle 7-vuotiaiden lasten kohdalla edellytetään B-lausuntoa erikoissairaanhoidon lastentautien yksiköstä tai lastentautien erikoislääkäriltä.

Vaikean keuhkoahtaumataudin (COPD) ja muiden vaikeiden obstruktiivisten keuhkosairauksien hoidossa erityiskorvausoikeus myönnetään hoitavan lääkärin B-lausunnon perusteella.

Krooninen keuhkoastma

Aikuiset ja 7 vuotta täyttäneet lapset

Erityiskorvausoikeus myönnetään, kun säännöllinen keuhkoputkien tulehdusta vähentävä lääkitys on kestänyt vähintään 6 kuukautta ja jatkuu edelleen. Astmaoireiden lisäksi diagnoosin tulee olla perustunut johonkin seuraavista löydöksistä:

 • Spirometriassa ja keuhkoputkien avautumiskokeessa nopea vitaalikapasiteetti (FVC) tai sekuntikapasiteetti (FEV1) paranee vähintään 12 % ja 200 ml.
 • Kahden viikon PEF-seurannassa
  • bronkodilataatiovaste ainakin kolme kertaa vähintään 15 % ja 12 vuotta täyttäneillä lisäksi vähintään 60 l/min tai
  • vuorokausivaihtelu (ennen avaavaa lääkettä mitattujen aamu- ja ilta-arvojen välillä) ainakin kolme kertaa vähintään 20 % ja 12 vuotta täyttäneillä lisäksi vähintään 60 l/min.
 • Kortikosteroidia sisältävässä hoitokokeessa
  • FEV1 paranee vähintään 15 % ja 200 ml tai
  • keskimääräinen PEF-arvo (verrattuna 3-5 päivän jaksolta ennen hoitoa ja hoidon jälkeen) paranee vähintään 20 % ja 12 vuotta täyttäneillä lisäksi vähintään 60 l/min.
 • Metakoliinialtistuksessa (12 vuotta täyttäneillä) kohtalaisen voimakas tai voimakas supistumisherkkyys (PD20FEV1 ≤ 0,6 mg).
 • Juoksurasituskokeessa, EVH-testissä (10 vuotta täyttäneillä) tai mannitolialtistuksessa FEV1 pienenee vähintään 15 %.

Lausunnossa on kuvattava keuhkojen toimintakokeiden tulokset ja liitteenä tulee toimittaa spirometriatuloste ja/tai PEF-seurantalomake.

Lausunnossa on sairautta koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa. 7-15-vuotiaille korvausoikeus myönnetään kuitenkin määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi.

3-6-vuotiaat lapset

Erityiskorvausoikeus myönnetään, kun säännöllinen keuhkoputkien tulehdusta vähentävä lääkitys on kestänyt vähintään 6 kuukautta ja jatkuu edelleen. Astmaoireiden lisäksi diagnoosin tulee olla perustunut seuraavaan:

 • Oskillometrialla mitattu resistanssi (Rrs5) pienenee vähintään 40 % keuhkoputkien avautumiskokeessa ja/tai suurenee vähintään 40 % juoksurasituskokeessa.

Lausunnossa tulee kuvata keuhkojen toimintakokeiden tulokset. Mikäli nämä tutkimukset eivät lapsen kohdalla onnistu, korvausoikeus voidaan myöntää kliinisten oireiden ja löydösten perusteella samoin kuin alle 3-vuotiailla lapsilla.

Lausunnossa on sairautta koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi.

Alle 3-vuotiaat lapset

Erityiskorvausoikeus myönnetään, kun säännöllinen keuhkoputkien tulehdusta vähentävä lääkitys on kestänyt vähintään 6 kk ja jatkuu edelleen. Diagnoosin tulee olla perustunut johonkin seuraavista löydöksistä:

 • vuoden aikana vähintään 4 lääkärin toteamaa uloshengitysvaikeutta (obstruktio)
 • vuoden aikana vähintään 3 lääkärin toteamaa uloshengitysvaikeutta ja vähintään yksi astmariskin pääkriteeri tai vähintään kaksi sivukriteeriä täyttyvät
 • tiheät hengenahdistusoireet (6 viikon aikana vähintään 2 lääkärin toteamaa uloshengitysvaikeutta)
 • vaikeat hengenahdistusoireet (vähintään 2 sairaalajaksoa uloshengitysvaikeuden vuoksi)

Astmariskin pääkriteerit ovat:

1) lääkärin toteama astma lapsen vanhemmalla
2) lääkärin toteama atooppinen ihottuma
3) herkistyminen hengitystieallergeeneille

Astmariskin sivukriteerit ovat:

1) IgE-välitteinen herkistyminen ruoille
2) hengityksen vinkuna myös silloin, kun lapsella ei ole hengitystieinfektiota
3) veren eosinofiilit > 4 % tai > 0,3 x 109 solua/l

Lausunnossa on sairautta koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Vaikea keuhkoahtaumatauti ja muut vaikeat obstruktiiviset keuhkosairaudet

Keuhkoahtaumataudin (COPD) diagnoosin tulee perustua spirometriaan, jossa todetaan keuhkoputkien avautumiskokeessa palautumaton obstruktio, FEV1/FVC < 0,7.

Erityiskorvausoikeus myönnetään vaikean keuhkoahtaumataudin ja muiden vaikeiden obstruktiivisten keuhkosairauksien hoitoon, kun taudissa todetaan

 • toistuvia (≥ 2) pahenemisvaiheita ja
 • jatkuvat oireet (CAT-testi ≥ 10 pistettä) ja
 • säännöllisen lääkityksen tarve.

Kystisen fibroosin ja bronkopulmonaalisen dysplasian kohdalla erityiskorvausoikeuden myöntämiseksi riittää pelkästään erikoissairaanhoidon tai alan erikoislääkärin osoittama sairaus ja lääkityksen tarve.

Lausunnossa on sairautta koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma. Korvausoikeuden myöntäminen ei edellytä edeltävää 6 kuukauden lääkehoitoa.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
LääkeaineKorvausnumero
Benralitsumabi (rajoitettu erityiskorvaus)251
Mepolitsumabi (rajoitettu erityiskorvaus)297
Dornaasi alfa (rajoitettu peruskorvaus)304
Omalitsumabi (rajoitettu peruskorvaus)344
Roflumilasti (rajoitettu peruskorvaus)348
Levofloksasiini-sumutinliuos (rajoitettu peruskorvaus)385
Dupilumabi (rajoitettu peruskorvaus)395
Ivakaftorin ja lumakaftorin yhdistelmävalmiste (rajoitettu peruskorvaus)3043
Ivakaftorin ja tetsakaftorin yhdistelmähoito (rajoitettu peruskorvaus)3044
Eleksakaftorin, ivakaftorin ja tetsakaftorin yhdistelmähoito (rajoitettu peruskorvaus)3045
Tetsepelumabi (rajoitettu peruskorvaus)3089

Lue lisää

Sivu päivitetty 12.1.2024