207 Krooniset sydämen rytmihäiriöt | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

207 Krooniset sydämen rytmihäiriöt

(I45.8, I47–I49)

Lausunnon edellytetään yleensä perustuvan kardiologian, sisätautien tai lastentautien erikoislääkärin tai erikoissairaanhoidon yksikön tutkimukseen. Selvissä tapauksissa voidaan hyväksyä myös muun potilasta hoitavan lääkärin tutkimuksiin perustuva lausunto. Epäselvissä tapauksissa saatetaan tarvita ekg:n pitkäaikaisrekisteröinti.

Oikeus erityiskorvattavaan lääkehoitoon voidaan myöntää seuraavissa tiloissa:

  • Todetun kammiotakykardian tai kammiovärinän estohoito tai hemodynaamisesti merkitsevä kammioekstrasystolia. Edellä mainittujen rytmihäiriöiden esiintyminen vain äkillisen sydäninfarktin yhteydessä ei oikeuta erityiskorvattavaan lääkehoitoon.
  • Synnynnäinen kammiotakykardiataipumus esimerkiksi ns. LQT-oireyhtymä sen vaatiessa pysyvää estohoitoa.
  • Ekg:llä varmennettu toistuva, pitkäkestoinen tai vakavaoireinen supraventrikulaarinen takykardia, joka ei ole korjattavissa potilaalle opetetulla vagusstimulaatiolla.
  • Kohtauksittaisen, ekg:llä varmennetun eteisvärinän tai eteislepatuksen estohoito tai pysyvän eteisvärinän tai eteislepatuksen aikana esiintyvän nopean kammiotaajuuden hidastamiseen pyrkivä lääkehoito.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

 

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
LääkeaineKorvausnumero
Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani eteisvärinän hoitoon (rajoitettu erityiskorvaus)290
Dronedaroni (rajoitettu peruskorvaus)342

Lue lisää

Mitä mieltä olet sivusta?