207 Krooniset sydämen rytmihäiriöt | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

207 Krooniset sydämen rytmihäiriöt

(I45.8, I47–I49)

Erityiskorvausoikeus myönnetään hoitavan lääkärin B-lausunnon perusteella.

Erityiskorvausoikeus myönnetään seuraavissa tiloissa:

  • Todettu kammiotakykardia tai kammiovärinä tai hemodynaamisesti merkitsevä kammioekstrasystolia
  • Synnynnäinen kammiotakykardiataipumus (esimerkiksi ns. LQT-oireyhtymä)
  • EKG:llä varmennettu supraventrikulaarinen takykardia
  • EKG:llä varmennettu eteisvärinä tai eteislepatus.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaisten diagnostisten tutkimusten tulokset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
LääkeaineKorvausnumero
Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani eteisvärinän hoitoon (rajoitettu erityiskorvaus)290
Dronedaroni (rajoitettu peruskorvaus)342

 

Lue lisää