122 Aplastinen anemia

(Anaemia aplastica; D60, D61)

Diagnoosin edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon yksikön tutkimuksiin.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

 Lääkeaine Korvausnumero
Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
Deferasiroksi (rajoitettu erityiskorvaus) 175

Lisätietoja