122 Aplastinen anemia

(Anaemia aplastica; D60, D61)

Eltrombopagista erityiskorvaus 1.12.2020 alkaen uudella korvausoikeudella

Eltrombopagille on laadittu lääkeainekohtainen korvausoikeus. Eltrombopagista saa 1.12.2020 alkaen erityiskorvauksen vain uudella korvausoikeudella 1517.

30.11.2020 saakka eltrombopagista saa erityiskorvauksen aplastisen anemian hoidossa korvausoikeudella 122.

Diagnoosin edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon yksikön tutkimuksiin.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

 Lääkeaine Korvausnumero
Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
Deferasiroksi (rajoitettu erityiskorvaus) 175
Eltrombopagi (rajoitettu erityiskorvaus) 1517

Lisätietoja