122 Aplastinen anemia

(Anaemia aplastica; D60, D61)

Diagnoosin edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon yksikön tutkimuksiin.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

 Lääkeaine Korvausnumero
Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
Deferasiroksi (rajoitettu erityiskorvaus) 175
Eltrombopagi (rajoitettu erityiskorvaus) 1517

Lue lisää