129 Itsenäinen verihiutaleiden tai granulosyyttien niukkuus

(Thrombocytopenia, morbus Werlhof; D69.3, D70)

Eltrombopagista ja romiplostiimista erityiskorvaus 1.12.2020 alkaen uusilla korvausoikeuksilla

Eltrombopagille ja romiplostiimille on laadittu lääkeainekohtaiset korvausoikeudet. Eltrombopagista saa 1.12.2020 alkaen erityiskorvauksen vain uudella korvausoikeudella 1517" ja romiplostiimista vain uudella korvausoikeudella 1516.

30.11.2020 saakka eltrombopagista ja romiplostiimista saa erityiskorvauksen immunologisen trombosytopenian (ITP) hoidossa korvausoikeudella 129.

Diagnoosin ja lääkehoidon tarvearvion edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon yksikön tutkimukseen.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
Lääkeaine   Korvausnumero
Romiplostiimi (rajoitettu erityiskorvaus) 1516
Eltrombopagi (rajoitettu erityiskorvaus) 1517

Lisätietoja