129 Itsenäinen verihiutaleiden tai granulosyyttien niukkuus

(Thrombocytopenia, morbus Werlhof; D69.3, D70)

Diagnoosin ja lääkehoidon tarvearvion edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon yksikön tutkimukseen.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Lisätietoja