Arbete och studier när man har sjukpension | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Arbete och studier när man har sjukpension

Lönearbete kan påverka utbetalningen av din sjukpension. Du kan studera medan du har sjukpension eller rehabiliteringsstöd.

Sjukpension och arbete

Om du börjar arbeta och får lön ska du meddela FPA och din arbetspensionsanstalt om ditt arbete. Arbetsinkomster och företagarinkomster inverkar på utbetalningen av sjukpension. Arbetsinkomsterna kan också inverka på bostadsbidraget och på din beskattning.

FPA fortsätter att betala ut sjukpension om dina arbetsinkomster före skatt (brutto) är högst 976,59 euro/månad.

Om du får sjukpension från FPA och arbetsinkomsterna överstiger det ovan nämnda beloppet 3 månader i följd, avbryts utbetalningen av din pension. Utbetalningen kan avbrytas för minst tre månader och högst två år.

Om du får vårdbidrag för pensionstagare under tiden med sjukpension och utbetalningen av sjukpension avbryts på grund av dina arbetsinkomster, upphör också vårdbidraget. Du kan då i stället för vårdbidraget få det högsta handikappbidraget från FPA.

Om sjukpensionen beviljats med hänvisning till permanent blindhet eller rörelsehinder kan du arbeta utan att arbetsinkomsterna inverkar på utbetalningen av sjukpensionen.

Däremot inverkar arbete på garantipensionen. Om du har garantipension kan du tjäna högst 976,59 euro/månad utan att det inverkar på garantipensionen.

Återgång i arbete efter pension

När utbetalningen av din sjukpension har varit avbruten i 2 år och ditt arbete fortsätter, upphör din sjukpension. 

Om ditt tillstånd försämras igen kan du ansöka om sjukpension på nytt. Då bedöms din arbetsförmåga på nytt.

Sjukpension och studier

Du kan studera medan du har sjukpension eller rehabiliteringsstöd. Om du studerar för ett nytt yrke eller en ny universitetsexamen kan du planera för att gå ut i arbetslivet eller återvända dit. Där får du stöd av FPA och AN-tjänsterna.

När du blir klar med studierna ska du meddela FPA om det. Om du får invalidpension, det vill säga sjukpension i form av arbetspension, ska du också meddela din arbetspensionsanstalt om att du har avlagt examen. FPA och arbetspensionsanstalten bedömer huruvida du har rätt till sjukpension/invalidpension.

Läs mer