Hur påverkar inkomstförändringar förmånerna från FPA?

Om dina inkomster ökar eller minskar kan det inverka på de förmåner som du får från FPA. Om dina inkomster ökar kan förmånsbeloppet minska eller så kan det hända att du inte får någon förmån alls. Om dina inkomster minskar kan förmånsbeloppet stiga. Det är också möjligt att du kan få andra förmåner.

En förändring i dina inkomster kan också påverka din makes, makas eller sambos förmåner. På motsvarande sätt kan förändringar i din makes, makas eller sambos eller dina föräldrars inkomster inverka på dina förmåner.

Olika typer av inkomster inverkar på förmånerna på olika sätt

Med inkomster avses i regel förvärvs- och kapitalinkomster, inkomster från utlandet, skattepliktiga sociala förmåner och stipendier. Kontrollera i förmånsbeslutet och på webbsidorna om respektive förmån vilka inkomster som inverkar på förmånen.

FPA beaktar i regel inkomsterna till bruttobeloppet, det vill säga före avdrag för skatt.

Om dina inkomster minskar

Om dina inkomster minskar kan förmånsbeloppet stiga. Det är också möjligt att du kan du få andra förmåner. Med hjälp av FPA:s räknare kan du uppskatta hur mycket förmånsbeloppen förändras.

Om dina inkomster ökar

Om dina inkomster ökar kan beloppet av dina förmåner minska eller så kan det hända att du inte får någon förmån alls. Med hjälp av FPA:s räknare kan du uppskatta hur mycket förmånsbeloppen förändras.