1537 Levodopan ja dekarboksylaasin estäjän yhdistelmävalmiste | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

1537 Levodopan ja dekarboksylaasin estäjän yhdistelmävalmiste

G20

Levodopan ja dekarboksylaasin estäjän yhdistelmävalmiste on rajoitetusti erityiskorvattavaa Parkinsonin taudin hoidossa seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon neurologisia sairauksia hoitavasta yksiköstä annetun tai alan erikoislääkärin antaman lausunnon perusteella edenneen Parkinsonin taudin hoitoon, kun

  • tavanomaisella suun kautta annosteltavalla levodopahoidolla ei annostusta optimoimalla saada enää tyydyttävää vastetta motorisiin tilanvaihteluihin.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt110
Levodopan ja dekarboksylaasin estäjän yhdistelmävalmiste (rajoitettu peruskorvaus)3080

Lue lisää

Sivu päivitetty 13.9.2023