1539 Esketamiini | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

1539 Esketamiini

(F32, F33, F34.1)

Esketamiini on rajoitetusti erityiskorvattavaa masennuksen hoidossa seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon psykiatrian yksikössä laaditun tai psykiatrian erikoislääkärin antaman B-lausunnon perusteella hoitoresistentin masennuksen hoitoon aikuisille yhdistelmänä serotoniinin takaisinoton estäjän (SSRI) tai serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjän (SNRI) kanssa, kun

  • esketamiinihoitoa aloitettaessa Montgomery–Åsbergin depressioasteikon (MADRS) pisteet ovat vähintään 31 (vaikea-asteinen masennusjakso), ja
  • vastetta ei ole saatu vähintään kolmella eri masennuslääkehoidolla ja siihen liitetyllä psykoterapialla tai jollain muulla psykososiaalisella hoidolla.
    Kolmesta käytetystä lääkehoidosta yhden on oltava
    • kahden masennuslääkkeen yhdistelmä tai
    • masennuslääkkeen ja psykoosilääkkeen yhdistelmä tai
    • masennuslääkkeen ja litiumin yhdistelmä.

Vaikean mielenterveyden häiriön tulee olla osoitettu siten kuin erityiskorvausoikeudessa 112 kuvataan.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään vuodeksi.

Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää, jos MADRS-kokonaispisteet ovat vähentyneet vähintään puoleen lähtötilanteesta, mutta pisteet ovat kuitenkin vähintään 13.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt112
Esketamiini (rajoitettu peruskorvaus)3062

Lue lisää

Sivu päivitetty 10.1.2024