1517 Eltrombopagi

(D60, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8, D61.9, D69.3)

Eltrombopagi on rajoitetusti erityiskorvattavaa immunologisen trombosytopenian (ITP) ja aplastisen anemian hoidossa seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon veritauteja hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella

  • primaarisen immunologisen trombosytopenian hoitoon vähintään 1-vuotiaille, kun
    • aiemmalle hoidolle ei ole saatu riittävää vastetta ja sairauden toteamisesta on kulunut vähintään puoli vuotta.
  • hankinnaisen vaikean aplastisen anemian hoitoon aikuisille, kun
    • aiemmalle immunosuppressiiviselle hoidolle ei ole saatu riittävää vastetta tai potilas on saanut aiemmin useita hoitoja eikä sovellu kantasolusiirtoon.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine  Korvausnumero
Aplastinen anemia 122
Itsenäinen verihiutaleiden tai granulosyyttien niukkuus 129
Eltrombopagi (rajoitettu peruskorvaus) 3039

 

Lue lisää