250 Dapagliflotsiini

(I13, I50, I11.0, I97.1)

Tämä korvausoikeus voidaan myöntää 1.6.2021 alkaen

Dapagliflotsiinista saa erityiskorvauksen 1.6.2021 alkaen myös sydämen vajaatoiminnan hoidossa uudella korvausoikeudella 250.

Dapagliflotsiini on rajoitetusti erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisen kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoidossa.

Dapagliflotsiinin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon sisätautien tai kardiologian yksiköstä annetun tai näiden alojen erikoislääkärin laatiman B-lausunnon perusteella.

Erityiskorvausoikeus myönnetään NYHA II-IV -luokan kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon lisälääkkeenä, kun

  • vajaatoimintaan liittyy alentunut sydämen vasemman kammion ejektiofraktio (enintään 40 %).

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero
Krooninen sydämen vajaatoiminta 201

Lue lisää