334 Treprostiniili | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

334 Treprostiniili

(I27)

Treprostiniili on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (334) myönnetään vaikeahoitoisen pulmonaalihypertension hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon pulmonaalihypertensiopotilaita hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään hyvän hoitokäytännön mukaiseen hoitoon potilaille, joiden hoidossa

  • muilla pulmonaalihypertension hoidossa käytettävillä lääkkeillä ei saavuteta toivottua hoitotulosta tai
  • muita pulmonaalihypertension hoidossa käytettäviä lääkkeitä ei voida käyttää niiden aiheuttamien haittavaikutusten tai lääkkeiden yhteisvaikutusten vuoksi.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa lääkkeen tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Peruskorvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
SairausKorvausnumero
Krooninen verenpainetauti205

Lue lisää

Sivu päivitetty 20.6.2023