342 Dronedaroni | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

342 Dronedaroni

(I48)

Dronedaroni on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (342) myönnetään ja sitä peruskorvataan eteisvärinän estohoidossa seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B sisätautien tai kardiologian erikoislääkäriltä tai näiden erikoisalojen erikoissairaanhoidon yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään eteisvärinän estohoitoon onnistuneen rytminsiirron jälkeen kliinisesti vakaille aikuisille potilaille,

  • kun ensisijaiset lääkkeet (mm. beetasalpaajat ja flekainidi) eivät tehoa tai sovi.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa dronedaronin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero
Krooniset sydämen rytmihäiriöt207

Lue lisää

Sivu päivitetty 20.6.2023