376 Syanokobalamiini | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

376 Syanokobalamiini

(D51)

Syanokobalamiini on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (376) myönnetään pernisiöösin anemian ja muiden vaikeiden B12-vitamiinin imeytymishäiriöiden hoitoon seuraavin edellytyksin. Syanokobalamiini voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin erityiskorvattavia sairauksia koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lausunnon ja lääkehoidon tarvearvion edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon yksikössä suoritettuihin tai alan erikoislääkärin suorittamiin tutkimuksiin. Selkeässä B12-vitamiinin puutoksessa voidaan hyväksyä myös muun potilasta hoitavan lääkärin tutkimukseen perustuva lausunto.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään pernisiöösin anemian ja muiden vaikeiden B12-vitamiinin imeytymishäiriöiden hoitoon.

Lausunnossa tulee olla kuvattuina mahdolliset taudinmääritystä vahvistavat löydökset, joita voivat olla makrosyyttinen anemia, alhainen seerumin B12-vitamiinipitoisuus sekä vaste B12-vitamiinin antamiselle sekä vaikea atrofinen gastriitti. Luuydinnäytteen tutkiminen voi osaltaan täydentää tutkimuslöydöksiä.

Varsinaisen pernisiöösin anemian ohella peruskorvaukseen oikeuttavia sairauksia ovat eräät ohutsuolen sairaudet ja periytyvä B12-vitamiinin imeytymishäiriö. Mahalaukun täydellisen poiston jälkitila oikeuttaa aina peruskorvaukseen.

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
SairausKorvausnumero
Pernisiöösi anemia ja muut B12 vitamiinin
imeytymishäiriöt (erityiskorvaus)
107

Lue lisää

Sivu päivitetty 20.6.2023