306 Erytropoietiini ja darbepoetiini | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

306 Erytropoietiini ja darbepoetiini

(C00–C26, C30–C34, C37–C41, C43–C58, C60–C85, C88, C90–C97, D45–D47, D75, N18, Z51.1, Z51.4, Z52.0)

Erytropoietiini ja darbepoetiini ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (306) myönnetään eräiden munuaissairauteen, syöpäsairauteen tai kemoterapiaan liittyvien anemioiden hoitoon ja valmistauduttaessa eräisiin toimenpiteisiin seuraavin edellytyksin.

Metoksipolyetyleeniglykoliepoetiini beetan peruskorvausoikeus (306) myönnetään krooniseen munuaissairauteen liittyvän anemian hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erytropoietiini, darbepoetiini ja metoksipolyetyleeniglykoliepoetiini beeta voivat olla myös erityiskorvattavia siten kuin muualla erityiskorvattavia lääkkeitä koskevissa päätöksissä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B, joka on

  1. munuaissairauteen liittyvissä anemioissa laadittu erikoissairaanhoidon asianmukaisessa yksikössä tai jonka on laatinut nefrologian erikoislääkäri tai munuaisten vajaatoiminnan hoitoon perehtynyt lastentautien tai sisätautien erikoislääkäri
  2. syöpäsairauteen tai kemoterapiaan liittyvissä anemioissa laadittu erikoissairaanhoidon asianmukaisessa yksikössä tai jonka on laatinut syöpätautien erikoislääkäri
  3. päätöksen tarkoittamiin toimenpiteisiin valmistauduttaessa laadittu erikoissairaanhoidon asianomaisessa yksikössä.

Lääketieteelliset edellytykset

Krooniseen munuaissairauteen liittyvässä anemiassa peruskorvausoikeus myönnetään potilaille, joiden hoidossa näiden lääkkeiden käyttö on asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukaista.

Syöpäsairauksiin ja kemoterapiaan liittyvässä anemiassa erytropoietiinin ja darbepoetiinin peruskorvausoikeus myönnetään syöpäsairautta sairastaville potilaille, joiden hoidossa näiden lääkkeiden käyttö on asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukaista. Hoidollinen peruste osoitetaan B-lausunnolla, joka on laadittu erikoissairaanhoidon asianmukaisessa yksikössä tai jonka on laatinut syöpätautien erikoislääkäri. Lausunnossa on sairauden ja sen muuta hoitoa koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hoitosuunnitelma, jossa lääkkeen tarve perustellaan, sekä kerrottava, missä ja kenen valvonnassa hoito annetaan. Peruskorvausoikeus myönnetään hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi.

Lisäksi erytropoietiinin peruskorvausoikeus myönnetään autologiseen verensiirtoon valmistauduttaessa. Tällöin peruskorvattavuus edellyttää erikoissairaanhoidon asianmukaisessa yksikössä laadittua B-lausuntoa, jonka hoitosuunnitelmasta tulee ilmetä suunniteltu leikkaus tai muu asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukainen autologisen verensiirron tarve sekä verivalmisteiden keräämistä ja varastointia koskevat tiedot sekä näihin liittyvä erytropoietiinihoito annoksineen ja aikatauluineen. Peruskorvausoikeus myönnetään perustellun tarpeen mukaiseksi ajaksi.

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
SairausKorvausoikeus
Pernisiöösi anemia ja muut B12-vitamiinin imeytymishäiriöt107
Rintasyöpä115
Eturauhassyöpä116
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit117
D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt123
Gynekologiset syövät128
Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu130
Dialyysihoitoa edellyttävä uremia137
Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia138

Lue lisää