190 Lantaanikarbonaatti, sevelameeri ja sukroferrinen oksihydroksidi

(N18)

Lantaanikarbonaatti, sevelameeri ja sukroferrinen oksihydroksidi ovat erityiskorvattavia D-vitamiinin kroonisten aineenvaihduntahäiriöiden hoidossa seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään munuaissairauksien hoitoon perehtyneestä erikoissairaanhoidon yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella kroonista munuaistautia sairastavan potilaan hyperfosfatemian hoitoon, kun kalsiumsuoloilla ei voida saavuttaa tyydyttävää seerumin fosfaattipitoisuutta aiheuttamatta hyperkalsemiaa tai liian korkeaa kalsium- ja fosfaattipitoisuuksien tuloa.

Lantaanikarbonaatti, sevelameeri ja sukroferrinen oksihydroksidi ovat erityiskorvattavia

  • aikuisille dialyysipotilaille.

Lantaanikarbonaatti ja sevelameeri ovat erityiskorvattavia lisäksi

  • kroonista munuaistautia sairastaville aikuisille potilaille, joiden seerumin fosfaattipitoisuus on vähintään 1,78 mmol/l.

Sevelameeri on erityiskorvattavaa lisäksi

  • kroonista munuaistautia sairastaville lapsille.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt 123
Dialyysihoitoa edellyttävä uremia 137
Lantaanikarbonaatti, sevelameeri ja sukroferrinen oksihydroksidi (rajoitettu peruskorvaus)  320

Lue lisää