190 Lantaanikarbonaatti ja sevelameeri

(N18)

Lantaanikarbonaatti ja sevelameeri ovat erityiskorvattavia sairauden D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt hoidossa tässä päätöksessä esitetyin edellytyksin.

Lantaanikarbonaatin ja sevelameerin erityiskorvausoikeus myönnetään munuaissairauksien hoitoon perehtyneestä erikoissairaanhoidon yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella aikuisille

  • dialyysipotilaille ja
  • kroonista munuaistautia sairastaville potilaille, joiden seerumin fosfaattipitoisuus on 1,78 mmol/l tai suurempi,

kun hyperfosfatemian hoidossa kalsiumsuoloilla ei voida saavuttaa tyydyttävää seerumin fosfaattipitoisuutta aiheuttamatta hyperkalsemiaa tai liian korkeaa kalsium- ja fosfaattipitoisuuksien tuloa.

Sevelameeri on erityiskorvattavaa lisäksi

  • kroonista munuaistautia sairastaville lapsille,

kun hyperfosfatemian hoidossa kalsiumsuoloilla ei voida saavuttaa tyydyttävää seerumin fosfaattipitoisuutta aiheuttamatta hyperkalsemiaa tai liian korkeaa kalsium- ja fosfaattipitoisuuksien tuloa.

Lausunnosta tulee ilmetä, että kysymyksessä on edellä kuvatun mukainen kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavan potilaan vaikeahoitoinen hyperfosfatemia.

Korvausoikeus myönnetään kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt 123
Dialyysihoitoa edellyttävä uremia 137
Lantaanikarbonaatti, sevelameeri ja sukroferrinen oksihydroksidi (rajoitettu peruskorvaus)  320

Lue lisää