336 Agalsidaasi alfa, agalsidaasi beeta  ja migalastaatti

(E75.2)

Agalsidaasi alfa, agalsidaasi beeta ja migalastaatti ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (336) myönnetään Fabryn taudin hoitoon seuraavin edellytyksin. Agalsidaasi alfa, agalsidaasi beeta ja migalastaatti voivat olla myös erityiskorvattavia siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B yliopistollisen sairaalan Fabryn tautia hoitavasta yksiköstä Fabryn taudin hoitoon perehtyneeltä lääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Agalsidaasi alfan ja agalsidaasi beetan peruskorvausoikeus myönnetään asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukaiseen Fabryn taudin hoitoon

 • kaikille 18 vuotta täyttäneille miehille
 • naisille ja lapsille, joilla on
  • merkkejä kehittyvästä sydänlihas-, aivoverenkierto- tai munuaissairaudesta tai
  • neuropaattisia kipuja, joita ei tavanomaisin keinoin saada hallintaan.

Migalastaatin peruskorvausoikeus myönnetään asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukaiseen Fabryn taudin hoitoon

 • kaikille 18 vuotta täyttäneille miehille, joilla on
  • migalastaattihoitoon vastaava mutaatio
 • naisille ja vähintään 16-vuotiaille nuorille, joilla on
  • migalastaattihoitoon vastaava mutaatio ja
   • merkkejä kehittyvästä sydänlihas-, aivoverenkierto- tai munuaissairaudesta tai
   • neuropaattisia kipuja, joita ei tavanomaisin keinoin saada hallintaan.

Peruskorvausoikeuden edellytyksenä on, että hoito on aloitettu edellä kuvatussa erikoissairaanhoidon yksikössä alan erikoislääkärin valvonnassa ja hoidon tarve perusteltu täl-laisessa yksikössä laaditulla B-lausunnolla. Lausunnossa tulee kuvata, missä ja kenen valvonnassa hoito annetaan.

Peruskorvausoikeus myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi kerralla.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt 124
Agalsidaasi alfa, agalsidaasi beeta ja migalastaatti (rajoitettu erityiskorvaus) 195

Lue lisää