195 Agalsidaasi alfa, agalsidaasi beeta ja migalastaatti

(E75.2)

Agalsidaasi alfa, agalsidaasi beeta ja migalastaatti ovat rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä sairauden Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt (124) hoidossa. Niiden erityiskorvausoikeus (195) myönnetään Fabryn taudin hoitoon seuraavin edellytyksin.

Agalsidaasi alfan, agalsidaasi beetan ja migalastaatin erityiskorvausoikeus myönnetään yliopistollisen sairaalan Fabryn tautia hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella, kun lausunnon on antanut Fabryn taudin hoitoon perehtynyt lääkäri, asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukaiseen Fabryn taudin hoitoon.

Agalsidaasi alfaa ja agalsidaasi beetaa erityiskorvataan

 • kaikille 18 vuotta täyttäneille miehille ja
 • naisille ja lapsille, joilla on merkkejä
  • kehittyvästä sydänlihas-, aivoverenkierto- tai munuaissairaudesta tai
  • neuropaattisia kipuja, joita ei tavanomaisin keinoin saada hallintaan.

Migalastaattia erityiskorvataan

 • kaikille 18 vuotta täyttäneille miehille, joilla on
  • migalastaattihoitoon vastaava mutaatio
 • naisille ja vähintään 16-vuotiaille nuorille, joilla on
  • migalastaattihoitoon vastaava mutaatio ja
   • merkkejä kehittyvästä sydänlihas-, aivoverenkierto- tai munuaissairaudesta tai
   • neuropaattisia kipuja, joita ei tavanomaisin keinoin saada hallintaan.

Erityiskorvausoikeuden edellytyksenä on, että hoito on aloitettu edellä kuvatussa erikoissairaanhoidon yksikössä alan erikoislääkärin valvonnassa ja hoidon tarve perusteltu tällaisessa yksikössä laaditulla B-lausunnolla. Lausunnossa tulee kuvata, missä ja kenen valvonnassa hoito annetaan.

Korvausoikeus myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi kerralla.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt 124
Agalsidaasi alfa, agalsidaasi beeta ja migalastaatti
(rajoitettu peruskorvaus)
336

Lue lisää