377 Apremilasti ja dimetyylifumaraatti (psoriaasi)

(L40)

Apremilasti ja dimetyylifumaraatti ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (377) myönnetään ihopsoriaasin hoitoon seuraavin edellytyksin. Apremilastin peruskorvausoikeus (377) voidaan myöntää myös nivelpsoriaasin hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B nivel- tai ihopsoriaasin hoitoon perehtyneestä alan erikoisyksiköstä tai näiden sairauksien hoitoon perehtyneeltä sisätautien, reumatologian tai ihotautien ja allergologian erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Apremilastin ja dimetyylifumaraatin peruskorvausoikeus myönnetään aikuispotilaille

  • keskivaikean tai vaikean kroonisen läiskäpsoriaasin hoitoon, kun muulla systeemisellä hoidolla, kuten siklosporiinilla, metotreksaatilla, tai PUVAlla, ei saavuteta riittävää hoitovastetta, ne ovat vasta-aiheisia tai ne eivät ole siedettyjä.

Apremilastin peruskorvausoikeus myönnetään aikuispotilaille myös

  • aktiivisen psoriaasisartriitin hoitoon, kun tavanomaisella antireumaattisella lääkehoidolla ei saavuteta riittävää hoitovastetta tai kun se ei ole siedetty.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa apremilastin tai dimetyylifumaraatin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero
Yleinen erytrodermia 134
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat 202

Lue lisää