1543 Upadasitinibi (vaikea atooppinen ihottuma) | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

1543 Upadasitinibi (vaikea atooppinen ihottuma) 

(L20, L26)

Upadasitinibi on erityiskorvattavaa vaikeaan atooppiseen ihottumaan liittyvän yleisen erytrodermian hoidossa seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään alan erikoissairaanhoidon yksiköstä annetun tai alan erikoislääkärin antaman B-lausunnon perusteella vaikean atooppisen ihottuman hoitoon

  • aikuisille, kun paikallishoidolla ei ole saatu riittävää vastetta, ja
  • 12 vuotta täyttäneille nuorille, kun tavanomaisella hoidolla ei ole saatu riittävää vastetta.

Yleisen erytrodermian tulee olla osoitettu siten kuin erityiskorvausoikeudessa 134 kuvataan.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma. Lisäksi tulee kuvata ihottuman laajuus, vaikeusaste ja potilaan oireet.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Yleinen erytrodermia134
Ubadasitinibi (rajoitettu peruskorvaus)3029

Lue Lisää

 

Sivu päivitetty 17.5.2024