1530 Kannabidioli | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

1530 Kannabidioli

(G40, G41, Q85.1)

Kannabidioli on rajoitetusti erityiskorvattavaa Lennox-Gastautin ja Dravet’n oireyhtymiin sekä tuberoosiskleroosiin liittyvien epileptisten kohtausten hoidossa seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon epilepsiaa hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella

  • Lennox-Gastautin tai Dravet’n oireyhtymään liittyvien epileptisten kohtausten hoitoon yhdistelmähoitona klobatsaamin kanssa vähintään 2-vuotiaille, kun
    • kohtauksia ei ole saatu hallintaan tavanomaisilla hyvän hoitokäytännön mukaisilla epilepsialääkkeillä.
  • tuberoosiskleroosiin liittyvien epileptisten kohtausten hoitoon lisälääkkeenä vähintään 2-vuotiaille, kun
    • kohtauksia ei ole saatu hallintaan tavanomaisilla hyvän hoitokäytännön mukaisilla epilepsialääkkeillä.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma sekä kuvaus epileptisten kohtausten määrästä ja esiintymistiheydestä.

Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla yhdeksäksi kuukaudeksi.

Hoidon teho arvioidaan ensimmäisen kerran hoidon kestettyä 6 kuukautta.

Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää määräaikaisena hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi, jos kohtauksia on 30 prosenttia vähemmän kuin lähtötilanteessa.

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat111
Kannabidioli (rajoitettu peruskorvaus)3046

Lue lisää

Sivu päivitetty 13.10.2023