3046 Kannabidioli

(G40, G40.4)

Kannabidioli on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3046) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon epilepsiaa hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään Lennox-Gastautin tai Dravet’n oireyhtymään liittyvien epileptisten kohtausten hoitoon yhdistelmähoitona klobatsaamin kanssa vähintään 2-vuotiaille, kun

  • kohtauksia ei ole saatu hallintaan tavanomaisilla hyvän hoitokäytännön mukaisilla epilepsialääkkeillä.

Lausunnossa on esitettävä sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevat tiedot, hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma sekä kuvaus epilepsiakohtausten määrästä ja esiintymistiheydestä.

Hoidon teho arvioidaan hoidon kestettyä 6 kuukautta, 12 kuukautta ja 24 kuukautta. Korvausoikeus myönnetään kolmella ensimmäisellä kerralla yhdeksäksi kuukaudeksi.
Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää, jos kohtauksia on 30 prosenttia vähemmän kuin lähtötilanteessa.

Tämän jälkeen jatkokorvausoikeus voidaan myöntää määräaikaisena hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi. Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää, jos kohtauksia on edelleen 30 prosenttia vähemmän kuin lähtötilanteessa.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero
Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat 111

Lue lisää