182 Brivarasetaami, eslikarbatsepiini, gabapentiini, lakosamidi, levetirasetaami, perampaneeli, pregabaliini, tiagabiini ja tsonisamidi | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

182 Brivarasetaami, eslikarbatsepiini, gabapentiini, lakosamidi, levetirasetaami, perampaneeli, pregabaliini, tiagabiini ja tsonisamidi

(G40, G41)

Brivarasetaami, eslikarbatsepiini, gabapentiini, lakosamidi, levetirasetaami, perampaneeli, pregabaliini, tiagabiini ja tsonisamidi ovat erityiskorvattavia tämän päätöksen mukaisen epilepsian hoidossa.

Brivarasetaamia, eslikarbatsepiinia, gabapentiinia, lakosamidia, levetirasetaamia, perampaneelia, pregabaliinia, tiagabiinia tai tsonisamidia erityiskorvataan

  • lisälääkkeenä paikallista tai paikallisalkuista epilepsiaa sairastavien hoidossa, kun yksinään käytetyllä epilepsialääkkeellä ei ole saavutettu riittävää hoitotulosta.

Gabapentiiniä ja levetirasetaamia erityiskorvataan

  • ainoana lääkkeenä paikallisalkuisten kohtausten hoidossa, kun tavanomainen ensisijainen lääke (kuten karbamatsepiini tai okskarbatsepiini) ei ole sopinut potilaalle huonon tehon tai haittavaikutusten takia tai tavanomaiset ensisijaiset lääkkeet ovat vasta-aiheisia.

Levetirasetaamia ja lakosamidia erityiskorvataan

  • lisälääkkeenä idiopaattista yleistynyttä epilepsiaa sairastavien hoidossa, kun yksinään käytetyllä epilepsialääkkeellä ei ole saavutettu riittävää hoitotulosta.

Levetirasetaamia erityiskorvataan myös

  • lisälääkkeenä nuoruusiän myoklonista epilepsiaa sairastavien hoidossa, kun yksinään käytetyllä epilepsialääkkeellä ei ole saavutettu riittävää hoitotulosta.

B-lausunnon tulee perustua erikoissairaanhoidon tutkimuksiin tai olla alan erikoislääkärin laatima.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
SairausKorvausnumero
Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat111

Lue lisää