1511 Olaparibi | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

1511 Olaparibi

(C48, C50, C56, C57, C61)

Olaparibi on rajoitetusti erityiskorvattavaa gynekologisten syöpien, rintasyövän ja eturauhassyövän hoidossa seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä annetun tai alan erikoislääkärin antaman B-lausunnon perusteella.

Munasarja-, munanjohdin- tai primaari vatsakalvonsyöpä

Erityiskorvausoikeus myönnetään epiteliaalista korkean pahanlaatuisuusasteen munasarja-, munanjohdin- tai primaaria vatsakalvon syöpää sairastaville aikuisille

 • ylläpitohoitoon monoterapiana, kun on todettu BRCA-geenin mutaatio ja kyseessä on
  • pitkälle edennyt (FIGO-levinneisyysasteet III ja IV) sairaus ja ensilinjan platinapohjaisella solunsalpaajahoidolla on saavutettu osittainen tai täydellinen hoitovaste (kasvaimen koko on pienentynyt tai kasvainta ei ole todettavissa) tai
  • uusiutunut, seroosi ja platinaherkkä sairaus, jossa platinapohjaisella solunsalpaajahoidolla on saavutettu osittainen tai täydellinen hoitovaste.
 • ylläpitohoitoon yhdistelmänä bevasitsumabin kanssa, kun on todettu BRCA-geenin mutaatio tai genomin epävakaus (positiivinen HRD-status) ja kyseessä on
  • pitkälle edennyt (FIGO-levinneisyysasteet III ja IV) sairaus ja ensilinjan platinapohjaisen solunsalpaajahoidon ja bevasitsumabin yhdistelmällä on saavutettu osittainen tai täydellinen hoitovaste (kasvaimen koko on pienentynyt tai kasvainta ei ole todettavissa).

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Varhaisvaiheen rintasyöpä

Erityiskorvausoikeus myönnetään monoterapiana tai hormonaaliseen hoitoon yhdistettynä liitännäishoitona aikuisille, joilla on ituradan BRCA-mutaatio ja HER2-negatiivinen korkean riskin varhaisvaiheen rintasyöpä, jota on aiemmin hoidettu esiliitännäis- tai liitännäissolunsalpaajahoidolla.

Esiliitännäishoitona solunsalpaajia saaneilla potilailla tulee lisäksi olla

 • kolmoisnegatiivinen rintasyöpä ja leikkaushetkellä todettu invasiivinen jäännöstauti rinnassa ja/tai poistetuissa imusolmukkeissa (ei täydellistä patologista vastetta) tai
 • hormonireseptoripositiivinen rintasyöpä ja leikkaushetkellä todettu invasiivinen jäännöstauti rinnassa ja/tai poistetuissa imusolmukkeissa (ei täydellistä patologista vastetta) sekä CPS+EG -pisteitä vähintään 3.

Liitännäishoitona solunsalpaajia saaneilla potilailla tulee lisäksi olla

 • kolmoisnegatiivinen rintasyöpä, jossa primaarikasvaimen koko vähintään 2 cm tai
 • hormonireseptoripositiivinen rintasyöpä, johon liittyen on todettu vähintään 4 patologisesti positiiviseksi vahvistettua imusolmuketta.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin yhteensä enintään vuodeksi.

Etäpesäkkeinen kastraatioresistentti eturauhassyöpä

Erityiskorvausoikeus myönnetään etäpesäkkeisen kastraatioresistentin eturauhassyövän hoitoon aikuisille

 • monoterapiana, kun on todettu BRCA-geenin mutaatio ja
  • tauti on edennyt aiemman abirateronia ja/tai entsalutamidia sisältäneen hoidon jälkeen ja
  • potilasta ei ole aiemmin hoidettu PARP-estäjällä.
 • yhdessä abirateronin ja prednisonin tai prednisolonin kanssa, kun on todettu HRR-mutaatio ja
  • solunsalpaajahoito ei ole kliinisesti aiheellista ja
  • potilasta ei ole aiemmin hoidettu PARP-estäjällä.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine

Korvausnumero

Eturauhassyöpä116
Gynekologiset syövät128
Olaparibi (rajoitettu peruskorvaus)389

Lue lisää