1524 Avatrombopagi

(D69.3)

Avatrombopagi on rajoitetusti erityiskorvattavaa immuunitrombosytopenian (ITP) hoidossa seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon veritauteja hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella kroonisen primaarin immuunitrombosytopenian hoitoon aikuisille, kun

  • aiemmalle hoidolle ei ole saatu riittävää vastetta.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine                Korvausnumero
Itsenäinen verihiutaleiden tai granulosyyttien niukkuus 129
Avatrombopagi (rajoitettu peruskorvaus) 3052
Avatrombopagi (rajoitettu peruskorvaus) Reseptimerkintä

 

Lue lisää