326 Adalimumabi, golimumabi, infliksimabi, risankitsumabi ja ustekinumabi (tulehdukselliset suolistosairaudet) | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

326 Adalimumabi, golimumabi, infliksimabi, risankitsumabi ja ustekinumabi (tulehdukselliset suolistosairaudet)

(K50, K51)

Adalimumabi, golimumabi, infliksimabi, risankitsumabi ja ustekinumabi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (326) myönnetään seuraavin edellytyksin. Risankitsumabi ja ustekinumabi voivat olla myös erityiskorvattavia kuten rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B alan erikoissairaanhoidon yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Adalimumabin, golimumabin, infliksimabin ja ustekinumabin peruskorvausoikeus myönnetään keskivaikean tai vaikean aktiivisen haavaisen paksusuolitulehduksen hoitoon. Lisäksi adalimumabin, infliksimabin, risankitsumabin ja ustekinumabin peruskorvausoikeus myönnetään vaikeahoitoisen aktiivisen Crohnin taudin hoitoon. Korvausoikeus myönnetään, kun

  • tavanomaisella hoidolla ei ole saatu aikaan riittävää hoitovastetta tai
  • potilas ei siedä näitä hoitoja tai
  • lääketieteellinen vasta-aihe estää näiden hoitojen käytön.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Haavainen paksusuolitulehdus ja Crohnin tauti208
Anakinra (rajoitettu erityiskorvaus)252
Risankitsumabi ja ustekinumabi (tulehdukselliset suolistosairaudet) (rajoitettu erityiskorvaus)256
Abatasepti, adalimumabi, etanersepti, golimumabi, guselkumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, risankitsumabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli ja tosilitsumabi (tulehdukselliset reumasairaudet) (rajoitettu erityiskorvaus) 281
Abatasepti, adalimumabi, bimekitsumabi, etanersepti, golimumabi, guselkumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, risankitsumabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli, tosilitsumabi ja ustekinumabi (tulehdukselliset reumasairaudet) (rajoitettu peruskorvaus)313
Adalimumabi, bimekitsumabi, brodalumabi, etanersepti, guselkumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, risankitsumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli, tildrakitsumabi ja ustekinumabi (ihopsoriaasi) (rajoitettu peruskorvaus) 319
Adalimumabi (hidradenitis suppurativa) (rajoitettu peruskorvaus) 380

Lue lisää

Sivu päivitetty 16.5.2024