298 Upadasitinibi | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

298 Upadasitinibi (tulehdukselliset reuma- ja suolistosairaudet)

(K50, K51, L40.5, M05, M06, M45, M46.0, M46.1, M46.9)

Upadasitinibi on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisten tulehduksellisten nivel- ja suolistosairauksien hoidossa.

Erityiskorvausoikeus myönnetään alan erikoissairaanhoidon yksiköstä annetun tai alan erikoislääkärin antaman B-lausunnon perusteella

  • nivelreuman, nivelpsoriaasin, selkärankareuman ja aksiaalisen spondylartriitin hoitoon aikuisille, kun
    • vaste tavanomaiselle antireumaatille on ollut riittämätön tai ne ovat vasta-aiheisia.
  • keskivaikean tai vaikean aktiivisen haavaisen paksusuolitulehduksen ja keskivaikean tai vaikean aktiivisen Crohnin taudin hoitoon aikuisille, kun
    • vaste tavanomaiselle hoidolle tai biologiselle lääkehoidolle on ollut riittämätön, vaste on menetetty tai hoito ei ole ollut siedetty.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat202
Haavainen paksusuolitulehdus ja Crohnin tauti208
Upadasitinibi  (rajoitettu peruskorvaus)3029​​​​​​

​​​​​Lue lisää