298 Upadasitinibi

(M05, M06)

Muutos 1.5.2021

Upadasitinibin korvausoikeuksien 3029 ja 298 määräaika pitenee kahdesta vuodesta viiteen vuoteen.

 

Upadasitinibi on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisen nivelreuman hoidossa.

Erityiskorvausoikeus myönnetään alan erikoissairaanhoidon yksiköstä annetun tai alan erikoislääkärin antaman Blausunnon perusteella nivelreuman hoitoon aikuisille, kun

  • vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai ne ovat vasta-aiheisia.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine  Korvausnumero
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat 202
Upadasitinibi  (rajoitettu peruskorvaus) 3029

Lue lisää