291 Tofasitinibi

(M05, M06, M08, L40.5)

Muutos 1.10.2022

Tofasitinibista saa 1.10.2022 alkaen erityiskorvauksen myös selkärankareuman hoidossa.

Katso uudet korvausoikeuden myöntämisen edellytykset ja tiedotteet sivun alaosasta.

Tofasitinibi on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisten tulehduksellisten nivelsairauksien hoidossa.

Erityiskorvausoikeus myönnetään alan erikoissairaanhoidon yksiköstä annetun tai alan erikoislääkärin antaman B-lausunnon perusteella

 • nivelreuman tai nivelpsoriaasin hoitoon aikuisille, kun
  • vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai ne ovat vasta-aiheisia.
 • juveniilin polyartriitin (reumatekijäpositiivinen tai reumatekijänegatiivinen ja laajeneva oligoartriitti) tai nivelpsoriaasin hoitoon vähintään 2-vuotiaille, kun
  • vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai ne ovat vasta-aiheisia.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyt-tämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat 202
Tofasitinibi (rajoitettu peruskorvaus) 3005

1.10.2022 alkaen

291 Tofasitinibi

(L40.5, M05, M06, M08, M45)

Tofasitinibi on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisten tulehduksellisten nivelsairauksien hoidossa.

Erityiskorvausoikeus myönnetään alan erikoissairaanhoidon yksiköstä annetun tai alan erikoislääkärin antaman B-lausunnon perusteella

 • nivelreuman, nivelpsoriaasin tai selkärankareuman hoitoon aikuisille, kun
  • vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai ne ovat vasta-aiheisia.
 • juveniilin polyartriitin (reumatekijäpositiivinen tai reumatekijänegatiivinen ja laajeneva oligoartriitti) tai nivelpsoriaasin hoitoon vähintään 2-vuotiaille, kun
  • vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai ne ovat vasta-aiheisia.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi.

Lue lisää