291 Tofasitinibi

(M05, M06, L40,5)

Muutos 1.5.2021

Tofasitinibin korvausoikeuksien 3005 ja 291 määräaika pitenee kahdesta vuodesta viiteen vuoteen.   

 

Tofasitinibi on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisten tulehduksellisten nivelsairauksien hoidossa.

Erityiskorvausoikeus myönnetään alan erikoissairaanhoidon yksiköstä annetun tai alan erikoislääkärin antaman B-lausunnon perusteella nivelreuman tai nivelpsoriaasin hoitoon aikuisille, kun

  • vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai ne ovat vasta-aiheisia.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero

Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat

202
Tofasitinibi (rajoitettu peruskorvaus) 3005

Lue lisää