256 Risankitsumabi ja ustekinumabi (tulehdukselliset suolistosairaudet) | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

256 Risankitsumabi ja ustekinumabi (tulehdukselliset suolistosairaudet)

(K50, K51)

Risankitsumabi ja ustekinumabi ovat rajoitetusti erityiskorvattavia tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään alan erikoissairaanhoidon yksiköstä annetun tai alan erikoislääkärin antaman B-lausunnon perusteella.

Risankitsumabin ja ustekinumabin erityiskorvausoikeus myönnetään vaikeahoitoisen aktiivisen Crohnin taudin hoitoon. Lisäksi ustekinumabin erityiskorvausoikeus myönnetään keskivaikean tai vaikean aktiivisen haavaisen paksusuolitulehduksen hoitoon. Korvausoikeus myönnetään, kun

  • tavanomaisella hoidolla ei ole saatu aikaan riittävää hoitovastetta tai
  • potilas ei siedä näitä hoitoja tai
  • lääketieteellinen vasta-aihe estää näiden hoitojen käytön.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Haavainen paksusuolitulehdus ja Crohnin tauti208
Adalimumabi, golimumabi, infliksimabi, risankitsumabi ja ustekinumabi (tulehdukselliset suolistosairaudet) (rajoitettu peruskorvaus)326

Lue lisää

Sivu päivitetty 1.2.2024