Så här meddelar du förändringar som inverkar på sjukpensionen | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här meddelar du förändringar som inverkar på sjukpensionen

Kom ihåg att meddela FPA om det sker förändringar i din livssituation så att förmånsutbetalningen blir rätt. Om du får sjukpension eller rehabiliteringsstöd ska du meddela FPA om

  • du börjar förvärvsarbeta och tjänar mer än 976,59 euro/månad 
  • ditt hälsotillstånd eller din arbetsförmåga förbättras
  • du får yrkesutbildning
  • din rehabilitering avbryts
  • du börjar få någon annan ersättning eller pension från Finland eller från utlandet eller beloppet av dessa förändras
  • dina familjeförhållanden förändras
  • du flyttar utomlands eller vistas utomlands i mer än 3 månader.

Det finns särskilda blanketter för meddelanden, men du kan också lämna ett fritt formulerat meddelande via t.ex. Meddelanden i MittFPA eller ringa FPA. Kontrollera också hur en förändrad livssituation inverkar på andra FPA-förmåner.

FPA får  uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ditt ärende. Vid behov begär man ytterligare uppgifter av dig.

Hur meddelar jag en förändring?

Läs mer

Senast ändrad 1.1.2024