1514 Ribosiklibi

(C50)

Muutos 1.3.2021

Ribosiklibi on 1.3.2021 alkaen erityiskorvattavaa myös premenopausaalisille naisille yhteiskäytössä fulvestrantin kanssa ja riippumatta aiemmasta endokriinisesta hoidosta korvausoikeudella 1514.

 

Ribosiklibi on rajoitetusti erityiskorvattavaa rintasyövän hoidossa seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella naisille hormonireseptoripositiivisen ja HER2-negatiivisen paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen rintasyövän hoitoon

  • yhdessä aromataasinestäjän tai fulvestrantin kanssa

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine                Korvausnumero
Rintasyöpä 115
Ribosiklibi (rajoitettu peruskorvaus) 3002

Lue lisää