389 Olaparibi

(C56, C57, C48)

Olaparibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (389) myönnetään eräiden syöpäsairauksien hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä tai ko. alojen erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Olaparibin peruskorvausoikeus myönnetään monoterapiana niiden aikuisten potilaiden hoitoon, joilla on uusiutunut platinaherkkä korkean pahanlaatuisuusasteen seroosi epiteliaalinen munasarja-, munanjohdin- tai primaari peritoneaalinen syöpä, kun

  • potilaalla on todettu BRCA-geenin mutaatio tai BRCA-geenien mutaatioita ja
  • platinapohjaisiin lääkkeisiin perustuvalla hoidolla on saavutettu osittainen tai täydellinen hoitovaste.

Osittaisella hoitovasteella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että kasvain tai kasvainpesäkkeiden koko on pienentynyt. Täydellisellä hoitovasteella tarkoitetaan sitä, että kasvainta tai kasvainpesäkkeitä ei ole todettavissa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa olaparibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero
Gynekologiset syövät 128
Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu 130

Lue lisää