1515 Abemasiklibi

(C50)

Abemasiklibi on rajoitetusti erityiskorvattavaa rintasyövän hoidossa seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella hormonireseptoripositiivista ja HER2-negatiivista paikallisesti edennyttä tai etäpesäkkeistä rintasyöpää sairastaville naisille

  • yhdistelmähoitona aromataasinestäjän tai fulvestrantin kanssa.

Lausunnossa on sairautta koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Rintasyöpä 115
Abemasiklibi (rajoitettu peruskorvaus) 3030

Lue lisää