Sjukdagpenning i internationella situationer | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Sjukdagpenning i internationella situationer

Från utlandet till Finland

Om du får sjukdagpenning från ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz, betalar utreselandet förmodligen förmånen till slutet av utbetalningsperioden även om du flyttar till Finland. Därefter beror din rätt till sjukdagpenning från Finland på huruvida du omfattas av den finländska sociala tryggheten eller huruvida du är sjukförsäkrad i Finland på grundval av ditt arbete.

Om du omfattas av den finländska sociala tryggheten, kan du få sjukdagpenning för tiden av arbetsoförmåga. Om du emellertid redan får sjukdagpenning från ett annat land, dras förmånen av från den sjukdagpenning som FPA betalar när det är fråga om förmån som betalas på grundval av samma orsak till arbetsoförmåga.

Om du insjuknar i Finland

Om du är stadigvarande bosatt i Finland och du omfattas av den finländska sociala tryggheten, kan du få sjukdagpenning om du insjuknar.

Om du har kommit till Finland för att arbeta här och om anställningen fortgår mer än fyra månader och den uppfyller minimikraven för arbete, kan du få sjukdagpenning från Finland för den tid du är arbetsoförmögen. Du måste uppfylla villkoren för beviljande av förmånen.

Utsända arbetstagare eller offentligt anställda från ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz omfattas i regel av den sociala tryggheten i utreselandet. De kan alltså inte få sjukdagpenning från Finland.

Den som vistas tillfälligt i Finland har i regel inte rätt till sjukdagpenning eller den finländska sociala tryggheten.

Från Finland till utlandet

Om du under en sjukdagpenningsperiod flyttar från Finland till ett annat EU- eller EES-land eller till Schweiz fortsätter utbetalningen av sjukdagpenningen från Finland ända till utbetalningsperiodens slut, trots flyttningen. Dagpenningen betalas till dig oavsett om förmånens belopp grundar sig på tidigare arbetsinkomster eller om det rör sig om dagpenning som betalas med minimibelopp.

Om du under en sjukdagpenningsperiod flyttar från Finland till något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz och du inte längre omfattas av den finländska sociala tryggheten, avbryts utbetalningen av sjukdagpenningen vid flyttningstidpunkten. Utbetalningen av sjukdagpenning kan inte heller börja om du redan flyttat bort från Finland och du inte längre omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Om du under din vistelse utomlands fortfarande omfattas av den sociala tryggheten i Finland får du sjukdagpenning på samma grunder som de som bor i Finland. Det kan till exempel vara fråga om en vistelse utomlands som betraktas som tillfällig och som varar högst ett år, eller om en vistelse utomlands som varar över ett år om du utstationerats utomlands som utsänd arbetstagare. Även studerande och statligt anställda har rätt till sjukdagpenning fastän vistelsen utomlands fortgår mer än ett år. Deras familjemedlemmar har också rätt till sjukdagpenning.

Läs mer

Senast ändrad 27.9.2023

Vad tycker du om sidan?