Meddela förändringar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Meddela förändringar

Du ska genast meddela FPA om det sker sådana förändringar i dina förhållanden som kan inverka på din rätt att få sjukdagpenning eller på beloppet av sjukdagpenningen.

Meddela FPA om

  •  du börjar arbeta under sjukdagpenningsperioden
  • du flyttar utomlands
  • du är studerande och börjar studera på heltid
  • arbetsinkomsten för din FöPL- eller LFöPL-försäkring ändras eller försäkringen upphör att gälla.

Meddela förändringar i MittFPA. Logga in med dina bankkoder eller med ett mobilcertifikat (mobil-ID). Du kan också ringa servicenumret för stöd vid sjukdom

Senast ändrad 12.4.2023