Hur påverkar sjukdom förmånerna från FPA?

Om du blir sjuk kan du få vissa förmåner från FPA. Sjukdom kan också inverka på de förmåner som du redan får från FPA. Läs om förmåner vid sjukdom under rubriken Sjuk.