395 Dupilumabi

(J33, J45, L20)

Dupilumabi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (395) myönnetään vaikean astman, vaikean atooppisen ihottuman ja vaikean kroonisen polypoottisen rinosinuiitin hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Astman hoidossa lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon astmaa hoitavasta yksiköstä. Atooppisen ihottuman hoidossa lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon ihotauteja tai lastentauteja hoitavasta yksiköstä tai näiden alojen erikoislääkäriltä. Polypoottisen rinosinuiitin hoidossa lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon korva-, nenä- ja kurkkutautien yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Vaikea astma

Peruskorvausoikeus myönnetään vaikean tyypin 2 astman hoitoon aikuisille ja 12 vuotta täyttäneille nuorille lisähoitona, kun

 • astma ei ole hoitotasapainossa suuriannoksisen inhaloitavan kortikosteroidin sisältävästä yhdistelmähoidosta huolimatta ja
  • potilaalla on ollut edeltävän vuoden aikana vähintään neljä pahenemisvaihetta ja lisäksi veren eosinofiilipitoisuus on ≥ 300 solua/µl tai hengitysilman typpioksidiarvo FeNO on ≥ 25 ppb tai
  • potilaalla on ollut edeltävän vuoden aikana vähintään kaksi pahenemisvaihetta säännöllisesti käytetystä suun kautta otettavasta kortikosteroidista huolimatta ja lisäksi veren eosinofiilipitoisuus on ≥ 150 solua/µl tai hengitysilman typpioksidiarvo FeNO on ≥ 25 ppb.

Jos potilaalla on jo käytössä astman hoitoon tarkoitettu biologinen lääke, edeltävän vuoden sijaan tarkastelujaksona voi olla myös biologisen lääkkeen aloittamista edeltänyt vuosi.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla enintään vuodeksi.

Jatkossa korvausoikeus voidaan myöntää määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi. Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää, jos vuotuinen pahenemisvaiheiden määrä tai säännöllisesti käytetyn suun kautta otettavan kortikosteroidin annos on vähentynyt vähintään puoleen lähtötilanteesta.

Vaikea atooppinen ihottuma

Peruskorvausoikeus myönnetään vaikean atooppisen ihottuman hoitoon

 • aikuisille, kun tavanomaisella systeemisellä hoidolla ei ole saatu riittävää vastetta, se on vasta-aiheinen tai se ei sovi
 • 6 vuotta täyttäneille lapsille ja nuorille, kun tavanomaisella hoidolla ei ole saatu riittävää vastetta.

Lausunnossa tulee kuvata vaikea atooppinen ihottuma (ihottuman laajuus, vaikeusaste ja potilaan oireet).

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Jatkossa korvausoikeus voidaan myöntää määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi.

Vaikea krooninen polypoottinen rinosinuiitti

Peruskorvausoikeus myönnetään vaikean kroonisen polypoottisen rinosinuiitin hoitoon aikuisille intranasaalisten kortikosteroidien lisähoitona, kun

 • tautia ei ole saatu riittävän hyvään hallintaan systeemisellä kortikosteroidilla ja leikkaushoidolla, ja
  • polyypit ovat endoskooppisesti havaittavissa molemmin puolin ja nenän polyyppipistemäärä (NPS) on vähintään 5, ja
  • potilaan elämänlaatu on taudin vuoksi merkittävästi alentunut (SNOT22-pistemäärä vähintään 40).

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla enintään vuodeksi.

Hoidon teho arvioidaan ensimmäisen kerran hoidon kestettyä 6–12 kuukautta.

Jatkossa korvausoikeus voidaan myöntää määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää, jos SNOT22-pistemäärä on vähentynyt lähtötilanteesta vähintään 9 pisteellä ja NPS-pistemäärä vähintään 1 pisteellä.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero

Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet

203

Lue lisää