3089 Tetsepelumabi | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

3089 Tetsepelumabi

(J45)

Tetsepelumabi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3089) myönnetään vaikean astman hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon astmaa hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään vaikean astman hoitoon aikuisille ja 12 vuotta täyttäneille nuorille lisähoitona, kun

  • astma ei ole hoitotasapainossa suuriannoksisen inhaloitavan kortikosteroidin sisältävästä yhdistelmähoidosta huolimatta ja
    • potilaalla on ollut vähintään kolme pahenemisvaihetta edeltävän vuoden aikana.

Jos potilaalla on jo käytössä astman hoitoon tarkoitettu biologinen lääke, edeltävän vuoden sijaan tarkastelujaksona voi olla myös biologisen lääkkeen aloittamista edeltänyt vuosi.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla enintään vuodeksi.

Jatkossa korvausoikeus voidaan myöntää määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi. Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää, jos vuotuinen pahenemisvaiheiden määrä on vähentynyt vähintään puoleen lähtötilanteesta.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
SairausKorvausnumero

Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet

203

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.2.2024