3045 Eleksakaftorin, ivakaftorin ja tetsakaftorin yhdistelmähoito | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

3045 Eleksakaftorin, ivakaftorin ja tetsakaftorin yhdistelmähoito

(E84)

Ivakaftorin, tetsakaftorin ja eleksakaftorin yhdistelmävalmiste ja ivakaftori ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (3045) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B yliopistollisen sairaalan kystistä fibroosia hoitavasta yksiköstä, kun korvausoikeutta haetaan ensimmäisen kerran. Jatkohakemuksissa hyväksytään myös muun erikoissairaanhoidon kystistä fibroosia hoitavan yksikön antama lääkärinlausunto.  

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään kystisen fibroosin yhdistelmähoitoon ivakaftorin, tetsakaftorin ja eleksakaftorin yhdistelmävalmisteella ja ivakaftorilla vähintään 6-vuotiaille, joilla on vähintään yksi CFTR-geenin F508del-mutaatio.

Lausunnossa on sairautta koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
SairausKorvausnumero
Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet203

Lue lisää

Sivu päivitetty 14.6.2024