344 Omalitsumabi

(J45.0, L50)

Omalitsumabi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (344) myönnetään astman ja kroonisen spontaanin urtikarian hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B astman hoidossa erikoissairaanhoidon astmaa hoitavasta yksiköstä ja urtikarian hoidossa erikoissairaanhoidon kroonista urtikariaa hoitavasta yksiköstä tai ihotautien erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Vaikea ja vaikeahoitoinen allerginen astma

Peruskorvausoikeus myönnetään allergisen astman hoitoon lisälääkkeeksi potilaille, joilla

  • on ollut useita dokumentoituja vaikeita astman pahenemisvaiheita päivittäisestä suuriannoksisesta inhaloitavasta kortikosteroidihoidosta ja pitkävaikutteisesta inhaloitavasta beeta2-agonistista huolimatta ja
  • on osoitettu hoitovaste omalitsumabille vähintään 12-16 viikkoa kestäneessä hoitokokeilussa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Vaikea krooninen spontaani urtikaria

Peruskorvausoikeus myönnetään kroonisen spontaanin urtikarian hoitoon vähintään 12-vuotiaille potilaille, kun oireita laukaisevaa tekijää ei ole pystytty tunnistamaan ja H1-antihistamiinihoitoa on käytetty vähintään kuuden viikon ajan, ja lisäksi

  • vaikeat urtikariaoireet (UAS7 ≥ 28) tai vaikeat angioödeeman oireet (UAS7 ≥ 16 ja DLQI ≥ 14) ovat kestäneet yli kuusi viikkoa tai
  • angioödeemaoireet ovat vakavia (vaatineet sairaalahoitoa tai ensiapua).

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla enintään vuodeksi.

Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi. Korvausoikeudelle voidaan myöntää jatkoa, jos potilaan UAS7-pisteet ovat vähintään puolittuneet, DLQI-pisteet ovat korkeintaan 10 tai vakavia angioödeemaoireita ei ole ilmennyt hoidon aikana ja hoidon tauotuksen aikana urtikaria- tai angioödeemaoireet ovat vaikeat tai angioödeemaoireet ovat vakavia.

 
Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero
Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet

203

Lue lisää