344 Omalitsumabi | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

344 Omalitsumabi

(J45.0, L50)

Omalitsumabi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (344) myönnetään astman ja kroonisen spontaanin urtikarian hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B astman hoidossa erikoissairaanhoidon astmaa hoitavasta yksiköstä ja urtikarian hoidossa erikoissairaanhoidon kroonista urtikariaa hoitavasta yksiköstä tai ihotautien erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Vaikea ja vaikeahoitoinen allerginen astma

Peruskorvausoikeus myönnetään vaikean allergisen astman hoitoon aikuisille ja 6 vuotta täyttäneille lapsille ja nuorille lisähoitona, kun

  • potilaalla on positiivinen ihotesti tai in vitro -reaktiivisuus ympärivuotiselle aeroallergeenille, ja
  • astma ei ole hoitotasapainossa suuriannoksisen inhaloitavan kortikosteroidin ja pitkävaikutteisen beeta2-agonistin yhdistelmähoidosta huolimatta, ja lisäksi
    • edeltävän vuoden aikana on ollut vähintään neljä pahenemisvaihetta tai
    • edeltävän vuoden aikana on ollut vähintään kaksi pahenemisvaihetta säännöllisesti käytetystä suun kautta otettavasta kortikosteroidista huolimatta.

Jos potilaalla on jo käytössä astman hoitoon tarkoitettu biologinen lääke, edeltävän vuoden sijaan tarkastelujaksona voi olla myös biologisen lääkkeen aloittamista edeltänyt vuosi.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla enintään vuodeksi.

Jatkossa korvausoikeus voidaan myöntää määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi. Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää, jos vuotuinen pahenemisvaiheiden määrä tai säännöllisesti käytetyn suun kautta otettavan kortikosteroidin annos on vähentynyt vähintään puoleen lähtötilanteesta.

Vaikea krooninen spontaani urtikaria

Peruskorvausoikeus myönnetään kroonisen spontaanin urtikarian hoitoon vähintään 12-vuotiaille potilaille, kun oireita laukaisevaa tekijää ei ole pystytty tunnistamaan ja H1-antihistamiinihoitoa on käytetty vähintään kuuden viikon ajan, ja lisäksi

  • vaikeat urtikariaoireet (UAS7 ≥ 28) tai vaikeat angioödeeman oireet (UAS7 ≥ 16 ja DLQI ≥ 14) ovat kestäneet yli kuusi viikkoa tai
  • angioödeemaoireet ovat vakavia (vaatineet sairaalahoitoa tai ensiapua).

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla enintään vuodeksi.

Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi. Korvausoikeudelle voidaan myöntää jatkoa, jos potilaan UAS7-pisteet ovat vähintään puolittuneet, DLQI-pisteet ovat korkeintaan 10 tai vakavia angioödeemaoireita ei ole ilmennyt hoidon aikana ja hoidon tauotuksen aikana urtikaria- tai angioödeemaoireet ovat vaikeat tai angioödeemaoireet ovat vakavia.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
SairausKorvausnumero
Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet

203

Lue lisää

Sivu päivitetty 10.1.2024