3043 Ivakaftorin ja lumakaftorin yhdistelmävalmiste

(E84)

Ivakaftorin ja lumakaftorin yhdistelmävalmiste on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3043) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B yliopistollisen sairaalan kystistä fibroosia hoitavasta yksiköstä, kun korvausoikeutta haetaan ensimmäisen kerran. Jatkohakemuksissa hyväksytään myös muun erikoissairaanhoidon kystistä fibroosia hoitavan yksikön antama lääkärinlausunto.  

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään kystisen fibroosin hoitoon vähintään 2-vuotiaille, jotka ovat

  • homotsygoottisia CFTR-geenin F508del-mutaation suhteen.

Lausunnossa on sairautta koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Jatkossa korvausoikeus voidaan myöntää määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero
Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 203

Lue lisää