3043 Ivakaftorin ja lumakaftorin yhdistelmävalmiste | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

3043 Ivakaftorin ja lumakaftorin yhdistelmävalmiste

(E84)

Ivakaftorin ja lumakaftorin yhdistelmävalmiste on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3043) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B yliopistollisen sairaalan kystistä fibroosia hoitavasta yksiköstä, kun korvausoikeutta haetaan ensimmäisen kerran. Jatkohakemuksissa hyväksytään myös muun erikoissairaanhoidon kystistä fibroosia hoitavan yksikön antama lääkärinlausunto.  

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään kystisen fibroosin hoitoon vähintään 1-vuotiaille, jotka ovat

  • homotsygoottisia CFTR-geenin F508del-mutaation suhteen.

Lausunnossa on sairautta koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
SairausKorvausnumero
Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet203

Lue lisää

Sivu päivitetty 14.6.2024