1521 Brigatinibi | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

1521 Brigatinibi

(C34)

Brigatinibi on rajoitetusti erityiskorvattavaa keuhkosyövän hoidossa seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä annetun tai alan erikoislääkärin antaman lausunnon perusteella edennyttä ALK-positiivista ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastaville aikuisille monoterapiana, kun

  • potilasta ei ole aiemmin hoidettu ALK-tyrosiinikinaasin estäjällä tai
  • potilas on aiemmin saanut kritsotinibihoitoa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvasunumero
Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu130
Brigatinibi (rajoitettu peruskorvaus) 3017

Lue lisää

Sivu päivitetty 19.6.2023