178 Tegafuurin, gimerasiilin ja oterasiilin yhdistelmävalmiste | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

178 Tegafuurin, gimerasiilin ja oterasiilin yhdistelmävalmiste

(C16, C18, C19, C20)

Tegafuurin, gimerasiilin ja oterasiilin yhdistelmävalmiste on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisten mahasyövän ja kolorektaalisyövän hoidossa.

Tegafuurin, gimerasiilin ja oterasiilin yhdistelmävalmisteen erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä annetun tai alan erikoislääkärin antaman B-lausunnon perusteella.

Erityiskorvausoikeus myönnetään aikuispotilaille, joilla on edennyt mahasyöpä.

Edenneellä mahasyövällä tarkoitetaan tilannetta, jossa kasvain on levinnyt mahalaukun seinämän läpi, imusolmukkeisiin tai muihin elimiin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään myös etäpesäkkeisen kolorektaalisyövän hoitoon monoterapiana tai yhdistelmänä oksaliplatiinin tai irinotekaanin kanssa, joko ilman bevasitsumabia tai bevasitsumabin kanssa, kun

  • hoidon jatkaminen muulla fluoropyrimidiinillä ei ole mahdollista taudin aiemman hoidon aikana ilmenneen käsi-jalkaoireyhtymän tai kardiovaskulaarisen toksisuuden vuoksi.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero

Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu

130
Tegafuurin, gimerasiilin ja oterasiilin yhdistelmävalmiste (rajoitettu peruskorvaus)384

 

Lue lisää

Sivu päivitetty 9.7.2024